NZOZ PUL-MED
Grażyna Szwankowska
Rejestracja
Rejestracja

Rejestracja pacjentów.

Rejestracja pacjentów w NZOZ PUL-MED Grażyna Szwankowska :

 
- bezpośrednio w przychodni, od poniedziałku do piątku,

 
- telefonicznie, od godziny 11:00 .

 
UWAGA!

Przy rejestracji należy posiadać obowiązkowo:

- książeczkę RUM ( dotyczy tylko mieszkańców woj. lubuskiego),

- dowód ubezpieczenia zdrowotnego