NZOZ PUL-MED
Grażyna Szwankowska
Strona główna
Strona główna

Szanowni Państwo, serdecznie witamy na stronie
Niepubliczengo Zakładu Opieki Zdrowotnej
PUL-MED Grażyna Szwankowska.


NZOZ PUL-MED Grażyna Szwankowska prowadzi działalność medyczną w zakresie:

 1.      Diagnostyka pulmonologiczna i alergologiczna:

            -    testy skórne,
            -    badanie odporności,
            -    test potowy,
            -    spirometria,
            -    rtg klatki piersiowej,
            -    pulsoksymetria. 

2.     Profilaktyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego:

            -    astma oskrzelowa,
            -    przewlekła obturacyjna choroba oskrzelowo-płucna,
            -    nowotwory układu oddechowego,
            -    mukowiscydoza,
            -    wady układu oddechowego,
            -    zespoły niedoborów odpornościowych.

3.      Specjalistyczne konsultacje w zakresie chorób układu oddechowego dla lecznictwa podstawowej opieki zdrowotnej.


4.       Specjalistyczny nadzór nad przebiegiem szczepień BCG i powikłań poszczepiennych.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie i odpłatnie.

Świadczenia zdrowotne nieodpłatne wynikają z umowy o świadczenia zdrowotne finansowane z środków publicznych – Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczenia te są  wykonywane na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego.

Świadczenia zdrowotne odpłatne pochodzą ze środków własnych pacjenta i opłat zakładów pracy.